JS mediální služby s.r.o.

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

tel.: +420 211 15 16 16
mobil: +420 734 181 081
fax: +420 211 15 16 17

web: www.jsms.cz

kontakt na jednatele společnosti:

Bank.spojení: ČSOB, a.s. – č.ú.: 241529036/0300
IBAN CZ80 0300 0000 0002 4152 9036
BIC: CEKOCZPP

IČ: 24798541 | DIČ: CZ24798541
JS mediální služby s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175229.